Revoluční přístroj na měření biomagnetického záření buněk lidského těla. Během 1 minuty neinvazivního měření na přístroji Kondičního Orgánového Skeneru - K.O.S. získáte mimo jiné informace o:

  • kondici jednotlivých orgánů
  • obsahu minerálů a vitamínů v organismu
  • obsahu tuku v těle
  • stavu krve a kostí
  • obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek v organismu

Přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu. Kondiční Orgánový Skener K.O.S.

Analýza těla přes Kondiční Orgánový Skener

Přístroj je založen na počítačové analýze buněčného magnetického pole těla. Aktuální stav těla měří díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření, které orgány těla vyzařují. Buňky zdravého těla vyzařují jiné elektromagnetické záření, než tělo nemocné nebo tělo s běžně nezjistitelnými zdravotními problémy. Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém, anebo upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění. Skener také zjistí chybějící vitamíny, minerály a stopové prvky v organismu. Výstup z Kondičního orgánového skeneru (kardiovaskulární přehled) Spolu s diagnostikou přístrojem Oberon Titanium Quantum můžeme komplexně vyhodnotit váš zdravotní stav a předejít tak mnohým nepříjemným změnám ve vašem těle.

Newsletter

Jak získat novinky na email?