Ionizátory vody jsou zařízení, která pomocí elektrolytického procesu mění pH hodnotu vody a zvyšují její obsah iontů, což má pozitivní vliv na lidské zdraví. Tato zařízení jsou často využívána k úpravě pitné vody a mohou pomoci při detoxikaci těla, posílení imunity nebo zlepšení trávení.