Historie

1972  Během screeningového vyšetření půdy v údolí biblické hory Ararat objevil mladý mikrobiolog Dr. Eduard Sardaryan unikátní kmen, který produkoval biologicky aktivní látku.

1973-1986   Výzkum, šlechtění mikroorganismu, zkoumání morfologických, biochemických charakteristik, identifikace mikroorganismu, stanovení chemické struktury, stanovení stupně potenciálního nebezpečí působení na lidské tělo, vývoj technologie průmyslové výroby.

1987 – Vláda přiděluje finanční prostředky na projekt organizaci výroby a výstavby biotechnologického závodu ve městě Spitak (Arménie).

1988  Zemětřesení v Arménii. Město Spitak je zcela zničeno. Pozastavení projektu

1993  Dr. Sardaryan a jeho rodina se stěhují do České republiky za účelem aktualizace projektu. K dosažení stanovených cílů probíhá intenzivní práce a výzkum.

1998 Patentování mikroorganismu.

1998 – Toxikologické studie (Výzkumný ústav farmacie a biochemie Praha, RNDr. Jiří Marhan).

2005 – Studie na zjištění protinádorových účinků účinné látky na lidský karcinom (RCD s.r.o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.).

2005 – Zjištění bioaktivních vlastností účinné látky (Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR, oddělení imunologie a gnotobiologie, MUDr. Petr Šíma).

2006 – Registrace ochranné známky Gesavit.

2006 – Schválení doplňku stravy Gesavit  Ministerstvem zdravotnictví č.j. OVZ-350.1.8.0526664/2.

2007 – Zavedení preparátu s účinnou látkou  pod obchodním názvem Gesavit 10, Gesavit 50 a Gesavit 50 BG na český trh.

2009 – 2011 – Klinické studie přípravku Gesavit v renomovaných klinikách v České republice i v zahraničí.

2019  Výzkum biomasy (sekundární produkt účinné látky), zjištění cenných látek jako např. α-glukany, β-glukany, chytosan a aminokyseliny.

2020  Rebranding značky, vytvoření nové řady preparátů GESIN v kombinaci  účinné  látky  Talaromycin s biomasou  a získání většího synergického efektu a rychlejšího působení.