VOP platí pro prodej produktů a služeb na webu resonancia.cz, kterou provozuje společnost ALL 4 LIFE s.r.o. (dále jen jako A4L)

1/ Způsob platby

 1. Internetový obchod ALL 4 LIFE, s.r.o., umožňuje platbu bankovním převodem přímo na účet firmy.
  Bankovní účet ALL 4 LIFE, s.r.o.: Raiffeisenbank - 268071571/5500, IBAN: CZ3155000000000268071571
 2. Jako variabilní symbol platby je nutné uvést číslo vaší objednávky. Objednávka nebude vyřízena, dokud nebudou peníze připsány na náš účet. V případě, že objednávka nebude zaplacena do 5-ti dnů od objednání, bude objednávka zrušena.
 3. Dobírka je možná za poplatek 35,- Kč
 4. U vybraných produktů je platba možná pouze bankovním převodem nebo online.

2/ Způsob doručení

 1. Místní vyzvednutí zdarma je také možné na adrese A4L (Kalusova 827/10, Ostrava- Mariánské Hory 709 00).
 2. Při doručení Zásilkovnou.cz - na adresu je cena doručení 120,- Kč. Cena za doručení je součástí platby za objednané zboží.
 3. Při doručení Zásilkovnou.cz je cena doručení 72,- Kč.
 4. Při doručení PPL na adresu je cena 90,- Kč, na pobočky PPL je cena 80,- Kč.
 5. Na Slovensko zasíláme s využitím přepravních služeb České pošty, a.s. za 330,- Kč do 3 kg a Zásilkovny.cz za 150,- Kč do 5 kg.
 6. Jinde do zahraničí zboží zasíláme po dohodě.

3/ Přepravní podmínky

 1. Objednané zboží je expedováno nejpozději druhý pracovní den po připsání platby za zboží na účet ALL 4 LIFE, s.r.o. (platí pro platby převodem).
 2. Pokud objednané zboží není z technických důvodů dostupné, tak je zákazník vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Pokud zákazník nesouhlasí s náhradním termínem dodání, může objednávku zrušit.
 3. Platba za přepravu je zpoplatněna do výše objednávky 2000,- Kč, pokud je objednávka doručována Českou Poštou a.s., v tomto případě je možná i dobírka za poplatek 35,- Kč.
 4. Platba za přepravu  je zpoplatněna do výše objednávky 2000,- Kč, pokud je objednávka doručována Zásilkovnou.cz, v tomto případě je možná i dobírka za poplatek 35,- Kč.
 5. Platba za přepravu  je zpoplatněna do výše objednávky 2000,- Kč, pokud je objednávka doručována PPL, v tomto případě je možná i dobírka za poplatek 35,- Kč
 6. Při platbě na účet je nutné uvést jako variabilní symbol číslo vaší objednávky. Platnost objednávky je 5 dnů od data objednání, po 5 dnech bude nezaplacená objednávka zrušena.
 7. V případě, že logistické důvody nás donutí zaslat jednu objednávku na dvě části, tak na to zákazník bude upozorněn a přepravné za druhou část objednávky uhradí ALL 4 LIFE, s.r.o., případně ji může zákazník zrušit.
 8. Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození balíku, máte právo na pobočce pošty či před kurýrem do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Pokud již dojde naneštěstí k poškození obalu, tak zboží není většinou poškozeno a není jej třeba odesílat zpět. V případě, že je tomu naopak, pak sepište prosím s přepravcem reklamační list. Takto dosáhnete rychlého nahrazení zboží bez ohledu na vyjádření přepravce.
 9. Zásilku je vhodné překontrolovat ihned po převzetí a rozbalení, zejména u zboží choulostivějšího charakteru na přepravu. Neručíme za škody vzniklé přepravou, tyto je nutné ihned hlásit dopravci a sepsat s nimi protokol. Pokud není balík zjevně poškozen a vadu zjistíte až při rozbalení, je nutné sepsat s dopravcem reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Pokud tak učiníte, nahradíme zboží bez odkladu, nezávisle na uznání či neuznání reklamace přepravcem.
 10. Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s níž souhlasí na základě těchto obchodních podmínek.

4/ Odstoupení od kupní smlouvy - Vrácení zboží

 1. Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit a to v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Zákazník pak má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
 2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci k doručení na adresu ALL 4 LIFE s.r.o., Kalusova 827/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Peníze za zboží pak budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Veškeré náklady na poštovné v případě vrácení zboží poštou hradí zákazník. Pokud zákazník vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku, nebude akceptováno.
 3. V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení - nesmí být porušen hygienický obal. Vráceny musí být rovněž všechny doklady, které zákazník spolu se zbožím obdržel. To je doklad o zaplacení - faktura. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.
 4. Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození obalu, máte právo za přítomnosti přepravce do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Prosím učiňte tak, než zboží odešlete na naši adresu zpět, většinou obsah není poškozen. Pokud je zboží poškozeno, sepište s přepravcem reklamační list. Tímto postupem zboží snadno nahradíme za nepoškozené bez ohledu na vyjádření přepravce.
 5. Zásilku je nutné si překontrolovat ihned po převzetí od dopravce. Toto je vhodné zejména u zásilek obsahujících zboží choulostivé na přepravu. Neručíme za škody vzniklé přepravou, tyto je nutné ihned hlásit dopravci a sepsat s nimi protokol. Pokud není balík zjevně poškozen a vadu zjistíte až při rozbalení doma, je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Pokud tak učiníte, nahradíme Vám zboží bez odkladu nezávisle na uznání či neuznání reklamace přepravcem.
 6. Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s níž souhlasí na základě těchto obchodních podmínek.

5/ Reklamace a záruční doba

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu www.resonancia.cz se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.

Není-li stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců (v případě výživových doplňků je pak ukazatelem expirace s výjimkami stanovenými v zák. č. 634/1992 Sb. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamaci je možné oznámit elektronicky e-mailem na adresu: poradna@resonancia.cz

Kupující může reklamaci uplatnit i osobně na libovolné prodejně prodávajícího v Ostravě ZDE

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový nebo telefonický kontakt na kupujícího.

Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje kupujícího.

Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu poradna@resonancia.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských spor , kterým je : Česká obchodní inspekce, Úst řdní inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení spor online, která je zř ízena Evropskou komisí na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Zamítnutí reklamace

Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

 • Vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.)
 • Záměna objednaného zboží
 • Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží (včetně kopie faktury) kupující dopraví (osobně nebo prostřednictvím dopravce) na sídlo firmy ALL 4 LIFE s.r.o. (Kalusova 827/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto faktu informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nového nebo opraveného zboží.

Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží prodávající zašle kupujícímu zpět na vlastní náklady.

Reklamace dopravy zboží.

Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externího dopravce.

Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).

V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na poradna@resonancia.cz. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“. 

6/ Ochrana osobních dat

 1. Poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím.
 2. Tyto údaje jsou využívány pouze pro zaslání objednaného zboží a ke komunikaci.
 3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ALL 4 LIFE, s.r.o. IČ 26807157, se sídlem Kalusova 827/10, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory, Česká Republika. (dále jen: „správce“).
 4. Odškrtnutím VOP, uděluji v souladu se spracováním osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních udajů společnosti ALL 4 LIFE s. r. o., Kalusova 827/10, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, k zařazení do databáze za účelem vyřízení objednávek, marketingu, evidence nároků na slevy, zasílání informačních materiálů a další, prostřednictvým elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. a to na dobu 3 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně písemně odvolat. Více o zpracování osobních údajů ZDE

7/ Ostatní ujednání

 1. Objednávkou u ALL 4 LIFE, s.r.o.,  zákazník souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za zakoupené produkty a nebude je používat či nabízet k jiným účelům, než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Zákazník zakoupením zboží v internetovém obchodě ALL 4 LIFE, s.r.o. bere na sebe plnou odpověnost za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku nebo jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produktů jím v internetovém obchodě ALL 4 LIFE, s.r.o. zakoupených.
 2. Internetový obchod ALL 4 LIFE, s.r.o. popisuje tradiční použití mnoha léčivých, afrodiziakálních bylin, plodů a čajů, či doplňků stravy. Tyto texty jsou pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Nejsme oprávněni doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stavy, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikací a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných. Jen váš ošetřují lékař může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.
 3. Případný prodej semen je realizován pouze za účelem vypěstování okrasných rostlin. Všechny odkazy na účinek rostlin mají výlučně informativní charakter. Toto upozornění je bohužel v EU nezbytné, nemá s rostlinou jako takovou nic do činění. Tímto současně vylučujeme odpovědnost za škody vzniklé za jiné použití semene, než za účelem vypěstování si okrasné rostliny pro studijní účely.
 4. Ukládejte všechny produkty zakoupené v internetovém obchodě A4L mimo dosah dětí a domácích zvířat!
 5. Přístroje, které nabízíme na našich stránkách nespadají dle ČSN EN 60601-1-2 ed. do kategorie Zdravotnické elektrické přístroje. Tyto produkty nenahrazují odbornou péči a představují pouze periferní zařízení k počítači použitelné pro informativní a vzdělávací účely a jako doplněk zdravého životního stylu popř. alternativní prevence vedoucí ke zlepšení fyzické kondice. V žádném případě se nejedná o lékařský či laboratorní přístroje nebo zařízení určené pro oblasti medicíny a lékařství.
 6. Nákupem v internetovém obchodě ALL 4 LIFE, s.r.o. se zavazujete dodržovat jeho obchodní podmínky. Pokud je tomu naopak nebo jste nedosáhli věku 18let, tak opusťte prosím tento internetový obchod.

Za pobočku Resonancia  všeobecné obchodní podmínky ustanovila společnost ALL 4 LIFE s.r.o.