56 000 Kč

Skladem
ks
(9 ks in stock)
LOOPER SYSTEMS s.r.o.

RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj MTE-14. Jedná se o zařízení rozšiřující funkční možnosti generátorů typu Zapper, které jsou obvykle vybaveny jen galvanickým výstupem. RaMaLoop významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů o možnost bezkontaktního působení prostřednictvím střídavých impulsních magnetických polí. More

Shipping and Payment

Efekt Radio magnetické smyčky RaMaLoop spočívá v tom, že se kolem rámové cívky - antény, vytvoří elektromagnetické pole s prostorovým efektem v řádu až několika metrů. Ačkoli fyzikálně biologická podstata účinku magnetického pole na živou tkáň není dodnes vědecky podrobně vysvětlena, vědeckými metodami ověřené poznatky o pozitivním působení magnetického pole nízkých frekvencí jsou potvrzeny naopak zcela jednoznačně. Řada světově známých firem se zabývá vývojem a výrobou profesionálních přístrojů fungujících na tomto principu a přístroje této kategorie jsou dnes zcela rutinně využívány v lékařské a rehabilitační praxi. Působení radiofrekvenčních magnetických polí (vyšší frekvence než se používají v megnetoterapii) na biologické entity, například na viry, bakterie, plísně, prvoky je ve stádiu vědeckého i laického ověřování.

Nechceme a ani nemůžeme evokovat žádnou přímou spojitost či shodu našeho přístroje RaMaLoop se schválenými přístroji používanými v lékařské a rehabilitační praxi, ani nedeklarujeme stejný účinek v této oblasti. Se 100% jistotou můžeme pouze tvrdit, že princip obou porovnávaných kategorií přístrojů je identický. Z komerčního hlediska je proto potřeba chápat RaMaLoop pouze jako generátor impulsního střídavého magnetického pole.

Výše citovaná magnetoterapie, která je v lékařské a rehabilitační praxi běžně využívaná jako lege artis terapeutický postup, zde slouží pouze jako teoretické vodítko a názorný příklad toho, jak funguje magnetické pole. V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní mmagnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě také pro posilování imunitního systému a další zdravému životnímu stylu prospěšné aktivity.

O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století ve svých poznámkách a denících zmiňuje i geniální vynálezce Nikola Tesla.

Magnetoterapeutický extender MTE-14 a jeho generační nástupce RaMaLoop je určený především pro rozšíření aplikačních možností impulsních generátorů typu Zapper. (Obecně ale s jakýmkoli technicky kompatibilním generátorem střídavých impulsů). Jak bylo uvedeno výše, přístroj RaMaLoop generuje kolem své cívky - antény, slabé impulsní střídavé magnetické pole. Je proto vhodný zejména pro experimentální použití v oblastech, kde se dosud magnetická pole vyšších frekvencí, než se používají v megnetoterapii, dosud nepoužívají. Řečeno jinak: V příkladu výše zmíněná magnetoterapie je kmitočtově omezena na působení frekvencí do 100 Hz, zatímco kmitočtový rozsah přístroje RaMaLoop je rozšířen až do kmitočtu 1 000 000 Hz. Přístroj RaMaLoop má proto potenciál stát se zajímavou laboratorní a učební pomůckou pro studenty s orientací na přírodovědné obory studia.

Přístroj RaMaLoop pravděpodobně nejvíce ocení stávající majitelé generátorů typu Zapper, kteří svůj přístroj mohli dosud využívat pouze ke galvanickému biorezonančnímu působení.

Naše zprostředkované poznatky z půlročního testování ověřovací série MTE-14 naznačují, že při generování střídavého magnetického pole o vyšších frekvencích je dosahováno podobného efektu, jako má působení plazmového generátoru RPG-14. Hlavní efekt a přínos RaMaLoop, v porovnání s klasickými frekvenčními generátory typu Zapper, spočívá v tom, že magnetické pole proniká do větší hloubky, než může pronikat impulsní stejnosměrný proud. Podobně je tomu u RPG-14. Opodstatněně se proto otevírá široký prostor pro možné využití frekvenční magnetoterapie například ve veterinární praxi.

Technologickým povýšením původního extenderu MTE-14 a díky využití digitální technologie s vysokým stupněm součástkové integrace, se rozšířila možnost "připrogramovat" k základním funkcím MTE-14 (působení magnetického pole) ještě i další aplikace, které souvisejí se zdravím a zvyšováním kondice. Tato oblast, kterou vyplňují přístroje nazývané nejčastěji "psychowalkmen" (nověji AVS), určené k trénování psychiky, odstranění bolestí, stresu, nespavosti, rozvíjení inteligenčních schopností a vrcholných výkonů na čistě mentálním základu, potenciálně významně rozšiřuje užitné vlastnosti tohoto přístroje. Funkce AVS bude pravděpodobně integrována v další vývojovém typu, RaMaLoop-PRO. Jeho výroba se plánuje na 2.Q 2015.

Přednosti přístroje RaMaLoop

 • doplnění nebo náhrada zappování
 • malý
 • lehký
 • přenosný
 • bezkontaktní působení

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulsního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 • Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 • Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 • Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 • Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 • Urychlení procesů hojení
 • Protiedémové působení
 • Posílení imunitního systému
 • Posílení a stabilizace kostní tkáně
 • Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 • Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 • Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrev, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 • Bolesti zad
 • Osteoporóza
 • Spondylóza
 • Prostatitida
 • Čerstvé zlomeniny
 • Fibromyalgie
 • Poúrazové stavy
 • Otoky a záněty
 • Zhmožděniny a popáleniny
 • Tenisový loket, zmrzlé rameno
 • Poranění periferních nervů
 • Paradentóza, zánět okostice
 • Poruchy látkové výměny
 • Bolesti hlavy (migrény)