-16% Novinka

Standard price 6 577 Kč. Save 16% (1 085 Kč) 5 492 Kč

Skladem
ks
(8 ks in stock)

LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK LAZENA HB - H05 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt LAZENA HB-H05. Instruktážní video zde.

Pro správné užití zakoupené láhve si, prosím, před prvním použitím pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Voda obohacená molekulárním vodíkem je prospěšná pro zlepšení kvality vody a její sterilizaci.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI Název produktu LAZENA (Láhev obohacující vodu o molekulární vodík)

Model HB-H05 Elektrické napětí adaptéru Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz Příkon 10 W Koncentrace vodíku 1 ppm a více ORP - 400 mV ~ - 600 mV Objem 400 ml Rozměry 72 * 103 mm Doba nabíjení Cca 1,5 hodiny Teplota vody 0 – 80 °C Počet cyklů Cca 12 – 15 cyklů (při plném nabití)

VÝHODY TECHNOLOGIE SPE A PEM :

Můžete použít pitnou vodu, destilovanou vodu, upravenou vodu nebo vodu upravenou reversní osmózou.

Vytváří čistou vodíkovou vodu bez ozónu a chlóru.

Vysoká koncentrace vodíku a ORP (oxidačně redukční potenciál)

Odděluje vodík a kyslík.

 

POPIS PRODUKTU:

Číslo Název Funkce

1 Zátka Zabraňuje, aby se dovnitř výrobku dostaly nečistoty.

2 Nástavec na láhev s vodou Pro našroubování láhve s vodou.

3 Generátor vodíku Vytváří vodík.

4 LED ukazatel Ukazatel aktuálního stavu výrobku - Při generování vodíku (5 minut) svítí modrá LED, (7 minut) svítí zelená LED. - Červená LED bliká v případě nízkého stavu baterie.

5 Spínač Zapne či vypne generování vodíku.

6 Nádobka na zbytkovou vodu Pro odtok zbytkové vody.

7 Odsávačka zbytkové vody Odvádí zbytkovou vodu vzniklou při generování vodíku.

8 Krytka výrobku Zabraňuje, aby se dovnitř dostaly nečistoty.

9 Nabíjecí konektor Vzadu je konektor pro nabíjení výrobku. ZEPŘEDU ZEZADU

 

POKYNY K UŽÍVÁNÍ:Před prvním použitím naplňte láhev do výše asi 2,5 cm vodou a nechte po dobu 4 hodin nasáknout SPE membránu. Jestliže nebudete láhev delší dobu používat, tento krok musíte opakovat. Před prvním použitím láhev plně nabijte.

1. Umyjte skleněnou část výrobku.

2. Naplňte láhev pitnou vodou a zavřete víčkem.

3. Zmáčkněte spínač. Kontrolka na tlačítku se zbarví do modra, výroba vodíku potrvá 5 minut. Zmáčknutím tlačítka podruhé se kontrolka zbarví do zelena, výroba vodíku budu trvat 7 minut. Zmačknutím tlačítka potřetí láhev vypnete.

4. Po 5 nebo 7 minutách se kontrolka vypne a proces je dokončen. Pokud chcete dosáhnout vyšší koncentrace molekulárního vodíku, pak využívejte proces na 7 minut.

ZPŮSOB NABÍJENÍ:

Pokyny k nabíjení

1) Ujistěte se, že je výrobek suchý a umístěte ho na rovnou podložku.

2) Nadzvedněte krytku zástrčky pro nabíjení v zadní části výrobku.

3) Zastrčte nabíječku do zásuvky a připojte konektor k výrobku.

4) Během nabíjení bliká červená LED kontrolka.

5) Jakmile je výrobek nabitý, červená LED kontrolka přestane blikat.

6) Po skončení nabíjení odpojte kabel z výrobku a zavřete krytku zástrčky.

POZNÁMKA Výrobek musí být plně nabitý před prvním použitím. V případě, že problikává červená LED kontrolka na přední straně, nabijte výrobek. Zastaví se výroba vodíku a výrobek nebude možné zapnout v případě, že užíváte výrobek nepřetržitě ve stavu, že bliká červená LED.

VÝMĚNA ZA PET LÁHEV S VODOU:

1) Vyberte požadovaný nástavec, který se hodí na vaši láhev s vodou.

2) Upevněte láhev s vodou.

Postup 1) Otevřete krytku výrobku, otočte ji a položte na rovný povrch. 2) Vyčistěte nečistoty uvnitř jednotky na výrobu molekulárního vodíku. - Použijte výrobek očištěný od nečistot (pokud tam nějaké jsou). 3) Našroubujte výrobek na láhev s vodou. - Mějte prosím na paměti, že pokud nebude láhev s vodou k výrobku správně připevněná, dojde při výrobě molekulárního vodíku k úniku vody. 4) Jakmile správně našroubujete láhev s vodou, postavte výrobek tak, aby láhev s vodou byla umístěna hrdlem dolů nad výrobkem. - Výrobek musí stát na rovném povrchu. 5) Dále postupujte dle Pokynů k užívání body 3. a 4. 6) Před tím než odšroubujete láhev, tak jí otočte, abyste zabránili vylití vody.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO POUŽITÍ VÝROBKU:

Čištění odpadní vody

1. Ve spodní části přístroje se shromažďuje přebytková voda. Pokud je nádobka na přebytkovou vodu zaplněná více jak z poloviny, vylijte ji.

2. Vysuňte nádobku na odpadní vodu a vylijte ji. Po vylití přebytkové vody zabráníte, aby se voda dostala do přístroje.

3. Zasuňte zpátky nádobku na odpadní vodu. Mytí  Pravidelné mytí Umývejte výrobek pravidelně kyselinou citrónovou. Rozpusťte 5 g kyseliny citrónové v láhvi s vodou, našroubujte ji k výrobku a dvakrát až třikrát s ní zatřeste. Poté vodu vylijte. Odstranění vodního kamene Vodní kámen (soda a minerální látky) se bude časem usazovat na jednotce produkující molekulární vodík. Rozpusťte 5 g kyseliny citrónové v láhvi s vodou, přišroubujte k přístroji, nechte působit 1 hodinu, vodní kámen bude odstraněn. Pokud se objeví nepříjemný zápach, vyčistěte výrobek. Když je výrobek používán dlouhou dobu, může se objevit nepříjemný zápach. Nalijte na jednotku, která generuje molekulární vodík, horkou vodu o teplotě 60 - 80 °C, nechte ji působit 3 - 5 minut a výrobek může být zase po vylití této vody používán. Nepříjemný zápach nemá vliv na produkci molekulárního vodíku ani na vůni vody.

VAROVÁNÍ :

Nelijte do láhve vodu, která má více než 80 °C.

Nelijte do láhve sycenou vodu.

Před nabíjením výrobek osušte. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a výrobek by se mohl poškodit.

Pokud vám výrobek spadne nebo je poškozený nárazem, nepoužívejte ho.

Při použití by měl stát výrobek na rovné podložce.

Zacházejte s výrobkem opatrně, abyste předešli externím nárazům.

Nepoužívejte vodu, která obsahuje nečistoty. Mohla by se poškodit elektroda.

Nevystavujte výrobek mrazu, ani vysokým teplotám.

Nečistěte vnitřek výrobku chemickými prostředky.

Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.

Používejte pouze adaptér, který byl součástí balení. Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud se vyskytne nějaký problém během užívání výrobku, tak prosím nejprve zkontrolujte následující případy a učiňte nápravná opatření. Pokud problém trvá nebo zde není uveden, obraťte se na prodejce.

Druh poruchy:

1. Zařízení se nepřipojí ke zdroji napájení Zkontrolujte, zda USB kabel a přiložený adaptér jsou pořádně připojeny a ujistěte se, že je zástrčka připojena do zásuvky.

2. LED nesvítí Zkontrolujte nabíjení

3. Výroba vodíku neprobíhá hladce Může to být způsobeno tím, že je elektrolytická destička zanesená vodním kamenem. Proveďte čištění dle návodu výše. Pokud by potíže přetrvávaly, kontaktujte svého prodejce.

 

Na zařízení bylo podle zákona 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě. Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Zařízení splňuje směrnici 2011/65/EU RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances).

Možnost odstoupení do 14 dnů „bez důvodu“ se na toto zboží nevztahuje z důvodu:

zboží je v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.