Medicinální houby, jsou houby, které díky obsahu terapeuticky účinných látek, využívali lidé po staletí k léčení různých neduhů.  V dnešní době se pěstují ve velkém. Hlavně v Asii či Spojených státech, kde jsou dnes velmi populární. Například shiitake se vypěstuje ročně na celém světě přibližně 2.milióny t !
Také v Evropě byly tyto báječné houby známy a žádány již před mnoha sty lety. Už ve 12. stol. o nich přinášela Hildegarda z Bingenu opakovaně pozitivní zprávy! Jejich nejslavnějším konzumentem byl svého času i Ötzi (pravěký muž, jehož mumie byla objevena v Alpách), u něhož byla nalezena reishi, houba s mnohostranným využitím.
Všechny medicinální houby – je jich zhruba deset druhů – mají jedno společné: jsou to ohromné zdroje energie pocházející z celého souboru biologických a medicinálních látek, jež jsou z fyziologicko-výživového hlediska životně důležité! Jsou to např. minerály, stopové prvky či aminokyseliny. Medicinální houby jsou schopné nastartovat v lidském organizmu jeho autoaktivační a regenerační procesy.

Formy medicinálních hub

Medicinální houby se dají užívat v různých formách. Např. jako prášek z rozemletých sušených hub nebo jako extrakt.

Při rozhodování o individuálně nejvhodnější formě může pomoci následující popis jednotlivých produktů, z něhož jsou jasně patrné jejich rozdíly:

1) Sušené houby 

houby po usušení; před konzumací se namočí na 30 minut v horké vodě, pak jsou použitelné jako čerstvé houby. Zásadně se nedoporučuje jíst je syrové. Koupíte zde.

2) Prášek z hub 

sušená houba velmi jemně umletá (shellbroken). Čím jemnější je umletý prášek, tím lépe jej umí lidský organizmus zhodnotit. To znamená, že se veškeré cenné látky obsažené v houbách maximálně využijí. Čím je prášek hrubší, tím méně jej umí tělo využít; v extrémním případě se může stát, že ho tělo vyloučí, aniž by z něho mělo jakýkoli užitek! Základní pravidlo tedy zní: Jsou-li jednotlivá zrníčka prášku dobře rozeznatelná pouhým okem, je prášek bezcenný.

Důvod je jasný: Buněčné stěny hub se skládají z chitinu (na rozdíl od rostlin, jejichž buněčné stěny tvoří celulóza). Lidský organizmus nedokáže chitin rozložit, takže cenné substance obsažené v houbách nemůže tělo vstřebat. Toto platí především o obzvláště cenných látkách jako jsou polysacharidy či triterpeny.
Velmi jemný prášek - jako je ten náš – se vyrábí zvláštním postupem, kterému se říká metoda shellbroken. To znamená, že příslušný prášek nameleme na tak jemno, že buněčné stěny (= chitin) hub je možno rozrušit a cenné látky obsažené v houbách mohou být organizmem optimálně využity! Tento postup je samozřejmě podstatně nákladnější než výroba hrubšího prášku. V Evropě jsme jediní, kdo umí používat tuto optimální metodu. Tomu odpovídá značná poptávka po našich produktech – vyznačují se maximální kvalitou!

3) Extrakt (výluh) 

prášek namletý na velmi jemno (shellbrocken) se extrahuje pomocí výluhu v horké vodě. Zjednodušeně řečeno se zmíněný prášek nasype do horké vody. Přitom se rozruší chitinový obal, stejně jako u velmi jemně namletého prášku, a lidský organizmus tak získává přístup k prospěšným rozpustným látkám.
Na extrakt se pak použijí pouze rozpustné částice. Nerozpustné částice, jejichž podíl na prášku je výrazně vyšší, se odstraní. Můžete si to představit jako u čajového nálevu. Pijete prakticky rozpuštěnou část čajových lístků = extrakt.
V extraktu z houby jsou obsaženy důležité látky jako polysacharidy či triterpeny ve vysoké koncentraci. Určitá část vitamínů a stopových prvků se však při extrahování ztratí. 

4) Prášek + extrakt v kapslích 

protože již tedy víme, že prášek a extrakt se od sebe podstatně liší co do obsahu látek v nich obsažených, máte možnost kombinace kapsle s práškem a extraktem nebo pak lisovaná tableta. Tato kombinace v sobě spojuje veškeré výhody prášku i extraktu, a to v jedné kapsli či tabletě. Každá kapsle takto obsahuje výhody jak velmi jemně mletého prášku se všemi cennými vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, tak i extraktu s jeho koncentrovaným obsahem polysacharidů a triterpenů. Optimálněji to již není možné. 

Můžete shlédnout krátké video o rezavci šikmém (čaga) video